Nowości

SHOWROOM FINLAND IN COLOGNE

19.01.2015

INVITATION!

Linteloo in Cologne

17.01.2015

Invitation!

Save the date - Arflex - Imm Cologne Fair

04.01.2015

Arflex -> HAFART

Freifrau na targach w Kolonii

03.01.2015

Zapraszamy już od 19.01.

Niczym bombki i w kolorach Świat Bożego Narodzenia... Piekne!

14.12.2014

Tylko u nas: z metalu pochodzącego z recyclingu, w obłędnie dobranych kolorach kloszy i nadprzeciętnie wielkie! POLECAMY!!

Kapitan Korek

17.11.2014

Capt. Cork!

DARK

ZEITRAUM at INTERIEUR

17.10.2014

Targi: ZEITRAUM at INTERIEUR, Belgia

Zeitraum: http://hafart.pl/

The trend is copper

08.10.2014

The trend is copper.

ESTILUZ, szukaj w: http://hafart.pl/

Tacchini invitation INTERIEUR 2014-Kortrijk

07.10.2014

Tacchini invitation INTERIEUR 2014, Kortrijk

Tacchini zawsze w: http://hafart.pl/

Komin pofabryczny. Twój nowy drogowskaz do sztuki najwyższej.

12.09.2014

Komin pofabryczny. Twój nowy drogowskaz do sztuki najwyższej.

To wczoraj nastąpił ten sądny i oczekiwany tak długo dzień. Szczegóły już wkrótce ! // Chimney cachet. Your new signpost to the highest art. Yesterday there was this doomsday and so long awaited day. Details coming soon!

Http://hafart.pl/ Poczytaj koniecznie!:

"Mostowa11 to wyjątkowe miejsce na mapie Poznania. W kompleksie zrewitalizowanych pofabrycznych budynków powstała nowocześnie zaaranżowana przestrzeń sprzyjająca kreatywnej pracy. Loft położony w klimatycznym otoczeniu, między Starą Gazownią, Placem Bernardyńskim i Starym Rynkiem daje ożywcze poczucie interakcji z życiem miejskim i wpisania w tkankę miejskiego centrum. Równocześnie jednak specyfika postindustrialnej zabudowy, pozwala zachować zdrowy dystans wobec codziennego gwaru i urbanistycznego „przeładowania”. Mostowa11 to adres nie przypadkiem przyciągający ludzi, którzy pragną połączyć pracę z pasją, a swoją zawodową drogę i styl działania definiują niezależnie od korporacyjnych standardów – grafików, wydawców, promotorów, freelancerów, fotografów, architektów. Otoczenie, ale także ludzie w nim pracujący tworzą unikalną atmosferę, która ożywia, inspiruje, sprzyja kreowaniu nowych idei. Wszystko to w ścisłym centrum Poznania! Mostowa11, to po prostu miejsce, które stwarza komfort spokojnej pracy, a równocześnie generuje niezwykłą twórczą energię." //

"Mostowa11 is a unique place on the map of Poznan. Revitalized the complex of factory buildings created a modern arranged space conducive to creative work. Loft is located in the climatic environment, between the Old Gas Company, Bernardine Square and Old Market gives a refreshing feeling of interaction with urban life and enter into the fabric of the city center . Simultaneously, however, the specificity of the post-industrial building, maintains a healthy distance towards the everyday bustle and urban "reload". Mostowa11 address is not by chance that attracts people who want to combine work with passion, and his career path and define the style of action regardless of the corporate standards - graphic, publishers, promoters, freelancers, photographers, architects. Surroundings, but also people working in it create a unique atmosphere that animates, inspires, promotes the creation of new ideas. All this in the very center of Poznan! Mostowa11, is simply a place that creates comfort quiet operation, and at the same time generates a unique creative energy. "

http://mostowa11.wordpress.com/